Gällande Post- och Telestyrelsens (PTS) Bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen har beviljat bredbansstöd för fiberanslutning av din fastighet i sitt utbyggnadsprojekt. Startdatum för utbyggnadsprojektet är den 1 december 2020 och slutdatum är den 1 december 2023. Vid beställning av fiberanslutning kommer din fastighet att bli ansluten innan projektets slutdatum. Om Du väljer att beställa kommer Du att bli kontaktad av entreprenör när det är dags för din anslutning.

Beställningar kan smidigt göras elektroniskt, du kan maila eller ringa och ange ditt namn, personnummer, adress och mailadress, så skickar vi ett avtal via mail för signering med Bank-ID.

Pris för fiberanslutning är 23 500 kr, om du har rätt till ROT och RUT-avdrag betalar du istället 21 388 kr efter avdrag. Priset gäller komplett installation av fiberanslutning. Den årliga nät- och serviceavgiften är för närvarande 600 kr per år.

Frågor?

Besök gärna vår hemsida www.forshagafibernat.se
Du kan även mejla oss på info@forshagafibernat.se eller ringa på 054-19 29 60.