framtidssäker kommunikation

Välkommen till
Forshaga Fibernät

Forshaga Fibernät strävar efter att erbjuda pålitliga och framtidsanpassade kommunikationslösningar. Vi driver ett bredbandsnät och vårt fibernät är öppet för att ge dig många valmöjligheter, hög kapacitet och kostnadseffektiva tjänster. Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och vår utbyggnad av fibernätet är baserat på principer som gynnar både vårt samhälle och vår miljö.

Forshaga Fibernät AB ägs till 100 % av Forshaga kommun sedan 1 februari 2014. Bolaget bildades september 2009 och var första åren ett dotterbolag till Forshagabostäder AB. Vi har som uppdrag att erbjuda så många som möjligt i Forshaga och Deje en framtidssäkrad anslutning för att säkerställa en trygg och säker kommunikation för lång tid framöver.

Kenneth Eriksson (S) Ordförande

Stefan Ögren (C)

Annie Lindberg (M)

Bertil Hagelin (S)

Marcus Schönfeldt (SD)

Gert Björnvall (S)

Maria Norell (S)

Marcus Persson, KPMG ordinarie

Mattias Eriksson, KPMG ersättare

Gunilla Björk, ordinarie

Långsiktig utveckling och tillväxt

Vår verksamhet

Bolaget ska inom Forshaga kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Fibernätet skall vara ett öppet nät i syfte att erbjuda stor valfrihet, hög kapacitet och god ekonomi i nyttjandet av de tjänster som kan erbjudas i nätet.

Forshaga kommuns avsikt med bolaget är att långsiktigt främja utveckling och tillväxt i kommunen, genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster. Forshaga Fibernät tillhör MittNät AB, vilket är ett samverkansbolag för nio värmländska kommuner. Syftet med samarbetet är att göra det enklare för näten, oavsett storlek, att ha samma möjligheter att utveckla bredband och bredbandstjänster inom sin kommun.

Forshaga Fibernät tillhandahåller ett passivt, konkurrensneutralt nät till tjänsteleverantör som tecknar avtal om data-, tele- och TV-tjänster med kund. Kunder kan vara fastighetsägare, hyresgäster, företag, föreningar eller samfälligheter.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av ägardirektiven. Beslut om utbyggnad av fibernätet grundar sig på dessa principer.

Generellt sett så har intresset för fiberanslutning ökat markant. Antalet anslutna hushåll kommer att vara fortsatt hög de kommande åren. Kanalisationsstöd för kommuner och fiberföreningar är en fortsatt viktig katalysator för bolagets fortsatta utbyggnad av fibernätet utanför tätort.