Landsbygdsprogrammet 2019

I november 2017 fick vi reda på att vår ansökan om stöd hos Länsstyrelsen gick igenom. Vi kommer tilldelas 3,7 miljoner kronor i stöd av Länsstyrelsen Värmland för att bygga ut fiber till landsbygdsadresser som inte bedömts ha förutsättning för kommersiell utbyggnad inom en treårsperiod.

Landsbygdsprogrammet 2021

Vi har ansökt och fått beviljat mer stöd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket och kommer att starta upp ett nytt projekt under 2020 med att ansluta ett antal adresser på landsbygden som det inte är kommersiellt gångbart att bygga till. Slutdatum för projektet är 2022-06-30.