Fiber till byn

På landsbygden har Forshaga kommun haft ansvaret för fiberutbyggnaden genom projektet ”Fiber till Byn”. Från 1 september 2016 övertog Forshaga Fibernät AB ansvaret för utbyggnaden av fiber även på landsbygden. I uppdraget ligger både byggnation av stamfiber och områdesnät.
Titta gärna på den här informationsvideon från Karlstads Stadsnät om hur utbyggnaden av fiber går till på landsbygd, detsamma gäller för Forshaga Fibernät.
BREDBANDSSAMORDNING VÄRMLAND
Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Kommunerna tar fram underlag till projektansökning och ansvarar för utbyggnaden. Region Värmland koordinerar ansökningarna. Stödet medger medel för stamledning till platser där det finns företag men inte för anslutning av fastigheter. Läs mer hos Region Värmland.
EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGS FONDEN - ERUF
Europeiska Regionala Utvecklings Fonden via Tillväxtverket finansierar byggnation av ett antal områdesnät på landsbygd till företag, vi kallar dem ERUF-sträckor. FFAB har i uppgift att bygga de stamfibersträckor som berörs. Syftet är att ERUF ska minska den regionala obalansen inom EU och finansierar bland annat insatser inom infrastruktur såsom fiberutbyggnad. ERUF-sträckor är endast stamfiber vilket möjliggör att vi senare kan bygga ut nätet utifrån det och direktansluta villor.
ERUF-STRÄCKOR INOM FORSHAGA KOMMUN
Bredbandsutbyggnad, del 1 i Värmland (avslutad och klar)
Edeby - Mölnbacka
Deje - Hagen
Skived - Östra Deje
Bredbandsutbyggnad, del 2 i Värmland (avslutad och klar)
Råtorp - Bergsby, Förby
Butorp - Hällekilssätern
Risberg - Vinterängen
Bredbandsutbyggnad, del 3 i Värmland (avslutad och klar)
Hagberget - Ävja
Bredbandsutbyggnad, del 5 i Värmland (påbörjas 2020)
5.1 Vickersmossen
5.2 Jonsbol
5.3 Hedegården
LANDSBYGDSPROGRAMMET
Landsbygdsprogrammet 2019
I november 2017 fick vi reda på att vår ansökan om stöd hos Länsstyrelsen gick igenom. Vi kommer tilldelas 3,7 miljoner kronor i stöd av Länsstyrelsen Värmland för att bygga ut fiber till landsbygdsadresser som inte bedömts ha förutsättning för kommersiell utbyggnad inom en treårsperiod.
Det här projektet är nu avslutat och klart. Läs mer direkt på området.
Landsbygdsprogrammet 2021
Vi har ansökt och fått beviljat mer stöd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket och kommer att starta upp ett nytt projekt under 2020 med att ansluta ett antal adresser på landsbygden som det inte är kommersiellt gångbart att bygga till. Slutdatum för projektet är 2022-06-30. Läs mer direkt på området.