Anslutning

Forshaga Fibernät ansvarar för fiberanslutning av villor, flerbostadshus och företag i Forshaga kommun i både tätort och på landsbygd. Fibernätet kommer att ersätta det gamla kopparnätet och till skillnad från kopparnätet så har fibern nästintill obegränsad kapacitet. Vi har ett öppet nät med cirka tjugo olika leverantörer och många olika tjänster att välja mellan.

INTERNET, TV OCH TELEFONI

Genom din fiberanslutning kan du beställa en rad olika tjänster så som internet, ip-tv och ip-telefoni. När du har fått din fiberanslutning installerad kan du beställa vilka tjänster du vill bland de tjugo olika leverantörerna vi har i vårt öppna nät.
HUR BESTÄLLER JAG EN TJÄNST?
Det finns två sätt att beställa en tjänst – aktivera direkt i tjänsteportalen eller beställ direkt av tjänsteleverantören.
1. Självaktivera en tjänst
Genom att självaktivera en tjänst beställer du och kommer igång med tjänsten inom fem minuter. Det här fungerar enbart om du sitter direkt inkopplad i din stadsnätsanslutning (nätverkskabel från dator direkt i fiberboxen) och du behöver registrera ett konto. Det är enbart internettjänster som går att aktivera, du ser vilka det är genom att en Aktivera-knapp syns på den tjänsten. Andra tjänster än internet kräver viss utrustning från tjänsteleverantören, som t.ex. tv-box, de går därför inte att aktivera och behöver beställas av tjänsteleverantören.
2. Beställ direkt av tjänsteleverantören
Du kan alltid höra av dig till en tjänsteleverantör om du har frågor om någon tjänst eller om du vill beställa. Ange adress och fastighetsbeteckning.
Frågor om villkor och priser
Har du funderingar kring en viss tjänst ska du alltid höra av dig till tjänsteleverantören. Det är också leverantörens ansvar att se till att informationen om deras tjänster är rätt och riktig

KOSTNADER FÖR FIBER

Man betalar en anslutningsavgift för installation och tomtgrävning. Faktura på anslutningsavgift skickas ut i samband med installation och förfaller trettio (30) dagar efter fakturadatum. FFAB erbjuden inte avbetalning. Nät- och serviceavgiften fastställs årligen av styrelsen och faktureras årligen för kommande år.
Anslutningsavgifter (komplett installation)
Tätort: 22 500 kr
Landsbygd: från 23 500 kr
Företag: från 18 500 kr exkl. moms
Förening: Kontakta oss för offert och mer information.
Fastighetsägare eller BRF: Vi ansluter både bostadsrättsföreningar och hyrehus.
OBS! För privatpersoner gör vi rut- och rotavdrag på fiberanslutningen (totalt 2112 kr) om du är berättigad hos Skatteverket. Exempel tätort: 22 500 - 2112 = 20 388 kr.
Nät- och serviceavgift (årlig jan-dec)
Nät- och serviceavgift ska täcka våra kostnader för bland annat underhåll, drift och service av nätet. Avgiften bestäms årligen av styrelsen. Vi höjde avgiften för 2019 på grund av förhöjda driftkostnader.
Tätort och landsbygd: 600 kr/år (ej Mölnbacka)
Företag: 600 kr exkl. moms/år
Reparationsarbeten (priserna är inkl. moms)
Teknikerkostnad: 550 kr/tim + eventuell milersättning
Avgrävd fiberkabel på egen tomt: 6 500 kr
Trasig fiber inomhus: 4 500 kr