PTS – Utlysning 2022

Gällande Post- och Telestyrelsens (PTS) Bredbandsstöd Post- och telestyrelsen har beviljat bredbandsstöd för fiberanslutning av [...]

PTS – Utlysning 2020

Gällande Post- och Telestyrelsens (PTS) Bredbandsstöd Post- och telestyrelsen har beviljat bredbansstöd för fiberanslutning av [...]

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2019 I november 2017 fick vi reda på att vår ansökan om stöd hos [...]