Hoppa direkt till innehåll
Forshaga huvudbild

Om oss

Forshaga Fibernät AB ägs till 100 % av Forshaga kommun sedan 1 februari 2014. Bolaget bildades september 2009 och var första åren ett dotterbolag till Forshagabostäder AB. Vi har som uppdrag att erbjuda så många som möjligt i Forshaga och Deje en framtidssäkrad anslutning för att säkerställa en trygg och säker kommunikation för lång tid framöver.
Ägaridé

Bolaget ska verka för kommunens utveckling genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster.
Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga affärsmässiga principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Forshaga kommun att äga bolaget.
Verksamhetsinriktning

Bolaget ska inom Forshaga kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Fibernätet skall vara ett öppet nät i syfte att erbjuda stor valfrihet, hög kapacitet och god ekonomi i nyttjandet av de tjänster som kan erbjudas i nätet.

Allmänt om verksamheten


Forshaga kommuns avsikt med bolaget är att långsiktigt främja utveckling och tillväxt i kommunen, genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster. Forshaga Fibernät tillhör MittNät AB, vilket är ett samverkansbolag för nio värmländska kommuner. Syftet med samarbetet är att göra det enklare för näten, oavsett storlek, att ha samma möjligheter att utveckla bredband och bredbandstjänster inom sin kommun.
Forshaga Fibernät tillhandahåller ett passivt, konkurrensneutralt nät till tjänsteleverantör som tecknar avtal om data-, tele- och TV-tjänster med kund. Kunder kan vara fastighetsägare, hyresgäster, företag, föreningar eller samfälligheter.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av ägardirektiven. Beslut om utbyggnad av fibernätet grundar sig på dessa principer.
Generellt sett så har intresset för fiberanslutning ökat markant. Antalet anslutna hushåll kommer att vara fortsatt hög de kommande åren.
Kanalisationsstöd för kommuner och fiberföreningar är en fortsatt viktig katalysator för bolagets fortsatta utbyggnad av fibernätet utanför tätort.